สถช ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ ตำบล บ้านแปะ อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ผลิตภัณฑ์กำจัดคราบน้ำมันที่เป็นผลงานร่วมวิจัยระหว่… การผสมน้ำใช้น้ำมันหอมประมาณ 2-4 หยด ต่อน้ำ 100มล. ถ่ายทอดสด พิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำป… สถช.รับการตรวจประเมินภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…. คลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนชนบท และผู้ด้อยโอกาส โดยโปร… โปรแกรมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบทสวทช.

น้ำมันหอมระเหยโครงการหลวง

ร่วมกับ สำนักง… คลัสเตอร์ทรัพยากรชุมชน ชนบทและผู้ด้อยโอกาส โดยโปรแ… ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยา… ร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า… [[บทความแนวปฏิบัติที่ดี 2564]] ด้านการพัฒนาสมรรถนะ… © 2021 กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด.

น้ำมันหอมระเหยโครงการหลวง

All Rights Reserved.

Related Posts